วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566
✅ สามารถส่งข่าวแจก บทความประชาสัมพันธ์ ได้ที่อีเมล์ [email protected] ฟรี !
🎬ติดต่องานรีวิว Line : iNewch

โซนี่ไทยจับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยการจัดงานในปีนี้นั้น ยังได้ขยายโอกาสเพิ่มเติมให้เข้าถึงนักศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพมากขึ้น โดยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมส่งผลงานได้ จากเดิมที่จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษา 14 แห่งที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

โดย 3Krung x Sony Alpha University Camp ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว และในครั้งนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นของการอบรมมากขึ้น รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมด้านการถ่ายภาพของโซนี่ ไม่ว่าจะเป็น กล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลส ตระกูลอัลฟ่า, เลนส์ G Master และอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้เป็นอุปกรณ์หลักในกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้กับวิชาชีพของตนเองได้ในอนาคต

มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 37 แห่งทั่วประเทศ ได้ให้ความสนใจและส่งผลงานภาพถ่ายที่แสดงออกในความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พิสูจน์ให้เห็นชัดถึงความสามารถ และศักยภาพเยาวชนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้เมื่อได้รับโอกาส และการฝึกฝนที่ดีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศในหลากหลายสาขา เพื่อก้าวสู่เส้นทางของช่างภาพมืออาชีพในอนาคตต่อไป”

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับการตัดเลือกผลงานเพื่อเข้าประกวดภาพถ่ายใน 3 หัวข้อด้วยกันคือ Street Photo, Landscape & Travel และ Creative โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของผลการประกวดผลงานภาพถ่ายดังนี้

ประเภท Street Photo

รางวัลชนะเลิศได้แก่ จักรภพ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลเป็น กล้องโซนี่ Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ธัญวัฒน์ วัฒนานนท์เดชา จากวิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับ กล้องโซนี่ Premium Compact Camera รุ่น DSC-RX100M4 มูลค่า 26,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ เกิดแกร่ง โล่ห์อุลกะมณี จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ โซนี่ Extra Bass Speaker มูลค่า 5,490 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

ประเภท Landscape & Travel

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กัณฐมณี นาพรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็น กล้องโซนี่ Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เกิดแกร่ง โล่ห์อุลกะมณี จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ กล้องโซนี่ APSC Mirrorless รุ่น ILCE-6400L มูลค่า 36,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ธนภูมิ พานิชอัตรา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับ โซนี่ Extra Bass Speaker มูลค่า 5,490 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

ประเภท Creative

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนธัญ ราชตัน จากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ ได้รับรางวัลเป็น กล้องโซนี่ Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อารียา หมื่นไชยวงค์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับกล้องโซนี่ Ultra Compact Camera รุ่น DSC-RX0M2 มูลค่า 21,990 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กษิตินาถ สุดตา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับ Extra Bass Speaker จากโซนี่มูลค่า 5,490 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

นิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายโดยช่างภาพรุ่นใหม่จาก 18 สถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ณ บริเวณผนังโค้งจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3 และ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มีนาคม 2563 ศกนี้